آب مروارید

آب مروارید نوعی کدر شدن پیشرونده و بدون درد از لنز داخلی چشم است. آب مروارید جلوی نور را گرفته و دید را دچار مشکل می کند. آب مروارید طولانی مدت باعث کوری می گردد. معمولا سالمندان دچار این بیماری می شوند، اما گاهی افراد جوان را نیز درگیر خواهد کرد. آب مروارید چگونه بر …

آب مروارید ادامه »