مرکز بازی درمانی و افزایش عملکرد ذهنی کودکان در کرج

  وسایل بازی کودکان ضمن تناسب با سن و علاقه کودک بهتر است :   به کودک کمک کند تا تجربه کسب کند و طبیعت و دنیای پیرامون خود را بشناسد. محرک خلاقیت کودک باشد و به افزایش دیدگاه و خلاقیت کودک کمک کند. محرکی برای تصورات کودک باشد و فرصت هایی برای آزمایش واقعی …

مرکز بازی درمانی و افزایش عملکرد ذهنی کودکان در کرج ادامه »