4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی

ما به عنوان بزرگسال درک می کنیم که ورزش منظم برای حفظ سلامتی ضروری است. اگرچه ورزش فواید بسیار بیشتری […]

4 فعالیت و بازی برای کودکان با اختلالات حسی و ADHD | مرکز درمان بیش فعالی بیشتر بخوانید »