چرا یکدفعه دچار دلشوره میشویم؟

  علل ناگهانی اضطراب اضطراب ناگهانی می تواند از موقعیت های روزمره و یا مشکلات در محدوده زمانی معین ایجاد شود. در موارد شدید می تواند به تپش قلب، تنگی نفس، درد معده، درد قفسه سینه، تهوع یا سرگیجه منجر شود. با توجه به افزایش فشار خون غش کردن نیز می تواند رخ دهد یک …

چرا یکدفعه دچار دلشوره میشویم؟ ادامه »