درمانگر زوجین

مهم ترین راه حفظ زندگی مشترک

شاداب نگه داشتن زندگی مشترک

چگونه روابط خود را سالم نگه دارید خیلی از ما هنگامی که به وصال فرد مورد علاقه خود رسیدیم احساس آرامش می کنیم و گمان می کنیم همین که در کنار هم هستیم و آن فرد را برای خودمان داریم کافی است در حالی که هر رابطه از زمانی که به آن وارد می شویم …

شاداب نگه داشتن زندگی مشترک ادامه »