مگر کودکان هم حریم خصوصی دارند؟ شاید یا اصلا؟

‎‏‏ به حریم خصوصی در کودکان احترام بگذارید! بچه ها هم مانند ما بزرگ ترها به حریم خصوصی ،مالکیت وسایل،مکانی برای تنهایی خود وپول تو جیبی نیاز دارند ولی در بیشتر مواقع ما متوجه چنین مسائلی نیستیم و سعی می کنیم به جای آنها تصمیم بگیریم. بیایید از همان کودکی احترام گذاشتن به حریم خصوصی …

مگر کودکان هم حریم خصوصی دارند؟ شاید یا اصلا؟ ادامه »