نابینایی موقت چشم در صورت استفاده از موبایل قبل از خواب

در دنیای دیجیتال امروز استفاده از موبایل قبل از خواب یک فعالیت رایج است. محققان در این زمینه می گویند این فعالیت باعث کوری چشممی شود. در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه می پردازیم. پزشکان می گویند کاربران گوشی های همراه که در تخت و قبل از خواب از موبایل خود …

نابینایی موقت چشم در صورت استفاده از موبایل قبل از خواب ادامه »