6 مرحله مراقبت از خود برای برخورد با TMJD( اختلال فک )

    وقتی شما یک خمیازه می کشید و دهانتان باز میشود صدای فکتان را می شنوید و احساس می کنید که صدا می دهد ، برای بعضی افراد گاه گاهی به وجود می آید ولی رفع میشود اما در بعضی مواقع به صورت دائم باقی می ماند که می تواند نشانه ای از یک …

6 مرحله مراقبت از خود برای برخورد با TMJD( اختلال فک ) ادامه »