آیا میدانید که چه چیز را نمی دانید؟

  “پلکان شایستگی آگاهانه” نویسنده: ماریا دایسون   زمانی که ما می فهمیم چیز مهمی را نمی دانیم، اغلب انگیزه پیدا می کنیم که بیشتر بیاموزیم اما اگر از انکارکردن خود آگاه نباشیم، نمی توانیم درباره آن کاری بکنیم. یکی از نخستین گام ها برای حرکت در مسیر کسب مهارت های جدید آگاه شدن از …

آیا میدانید که چه چیز را نمی دانید؟ ادامه »