چه کودکانی نیازبه گفتاردرمانی دارند؟

  کودکان یک ساله گفتار را به صورت تک کلمه شروع می کنند. وقتی سن کودک به یک و نیم سالگی می رسد، تعداد کلمات افزایش پیدا می کند و در 2 سالگی می تواند جمله های 2 کلمه ای بگوید.   به تدریج دامنه کلمات و جمله ها و گفتار پیوسته کودک کامل تر …

چه کودکانی نیازبه گفتاردرمانی دارند؟ ادامه »