3 پیشنهاد ساده ای که می توانید رابطه کارآمدتری داشته باشید

  به قول آنتونی رابینز: “روشی که ما با دیگران با آنها ارتباط  برقرار می کنیم ، در نهایت کیفیت زندگی ما را مشخص می کند”. ارتباطات، شفاهی یا غیر شفاهی، تمامی ارتباطات ما رامشخص می کنند. زمانی را به یاد بیاورید وقتی وارد محل جدیدی میشوید و فردی با لبخند به استقبال شما می …

3 پیشنهاد ساده ای که می توانید رابطه کارآمدتری داشته باشید ادامه »