اشتراکات سگ با کودک انسان!

شباهت سگ با کودکان خردسال در چیست؟ در یک مطالعه جدید نشان داد که ارتباط بین سگ و صاحبان آنها بسیار شبیه به پیوند بین بچه های جوان و پدر و مادر شان می باشد. سگ به عنوان حیوان خانگی  نزدیک به 15000 سال است که ارتباط نزدیکی با مردم دارد و به گفته کارشناسان …

اشتراکات سگ با کودک انسان! ادامه »