چگونه عشق بر روی شادی تاثیر دارد؟

به نظر می رسد عشق ودوست داشتن می تواند باعث افزایش شادی شود. این نتیجه گیری از یک مطالعه طولی طولانی از دو گروه اجتماعی متفاوت بود: یک گروه که شامل 268 نفر از دانشجویان دانشگاه هاروارد که از لحاظ جسمی و ذهنی و روانی سالم بودند و گروه دوم از 456 جوانان شهرستانی غیر …

چگونه عشق بر روی شادی تاثیر دارد؟ ادامه »