روبان آبی چگونه تبدیل به نماد کودک آزاری شد؟

داستان بانی فینی بانی فینی، یک مادر بزرگ از ایالت ویرجینیا است، اوکسی است که ، بعد از مرگ  نوه اش بر اثر کودک آزاری در سال 1989، از روبان آبی به عنوان نماد مبارزه با کودک آزاری استفاده کرد. من فقط یک کودک داشتم، یک دخترزیبا، که نور چشم من بود، ما می دانستیم …

روبان آبی چگونه تبدیل به نماد کودک آزاری شد؟ ادامه »