شدید ترین عوارض دارویی

آیا دارو های ضد افسردگی اعتیاد آور هستند؟

آیا دارو های ضد افسردگی اعتیاد آور هستند؟ وابستگی به دارو یک سندروم است که مشخصه آن الگوی اجباری استفاده از مواد مخدر است. داروی ضد افسردگی چیست؟ داروهای ضد افسردگی نوعی از داروهایی است که به منظور درمان افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از این داروها در درمان سردرد نیز مفید هستند …

آیا دارو های ضد افسردگی اعتیاد آور هستند؟ ادامه »