دارو های درمان بیخوابی

شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم!

شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم! آبا همیشه به هنگام خوابیدن دچار مشکل می شوید؟ مدام با خودتون می جنگید؟ یا نیمه های شب از خواب بیدار میشید و ساعت ها، ساعت رو نگاه می کنید؟ بی خوابی یه مشکل بسیار جدی است که انرژی شما رو تلف می کنه، …

شب ها نمی توانم درست بخوابم! قرص خواب آور هم نمیخواهم! ادامه »

افسانه هایی عجیب درباره ی درمان بیخوابی

شایعات بسیاری در خصوص بیخوابی و روش های درمانی ان وجود دارد از ان جمله میتوان به این مورد اشاره نمود که بسیاری از افراد دارو های خواب اور را چاره بیخوابی میدانند و این در حالیست که دیگر روش های درمانی مانند روش شناختی -رفتاری بسیار موثر تر از دارو درمانی میباشد . در …

افسانه هایی عجیب درباره ی درمان بیخوابی ادامه »