شیردهی به نوزاد و مصرف دار.

آیا مصرف دارو در دوران شیردهی خطرناک است؟

اگر در حال شیردهی به نوزادتون هستید می دانید که شروع یک زندگی سالم را برای نوزاد خود رقم زده اید. به هرحال اگر در حال مصرف دارو هستید، ممکن است سوالاتی در مورد تاثیر دارو بر روی شیر خود و همچنین تاثیر بر روی نوزاد داشته باشید. در ادامه به آنچه  لازم است در …

آیا مصرف دارو در دوران شیردهی خطرناک است؟ ادامه »