مهم ترین ویتامین ها و ضرورت آنها

بهترین زمان برای دارو درمانی ؟

 دارو درمانی و روان‌درمانی ؟؟؟   اطلاع از دارویی که به تجویز پزشک مصرف می‌کنید حائز اهمیت زیادی است واظهار نظر کردن در این زمینه به هنگام گفت وگو با پزشک معالج خیلی مفید و بخش مهمی از برنامه درمان را تشکیل میدهد اطلاعات شما میتواند به درمان کمک کند و اثر بخشی آن را …

بهترین زمان برای دارو درمانی ؟ ادامه »