اگر دوقلو دارید این مطلب را از دست ندهید

اگر دوقلو دارید این مطلب را از دست ندهید

نکاتی مهم برای والدینی که دوقلو دارند تربیت و بزرگ نمودن دوقلوها یا چند قلوها امری سخت است. با اینحال با ملاحظه چند پیشنهاد (توصیه) میتوان این امر را اندکی آسان کرد داشتن بچه‌ها دوقلو، یکی از اتفاق‌های شگفت انگیز خلقت است. با اینحال صاحب فرزند شدن به خصوص چنانچه دوقلو هم باشند میتواند اندکی …

اگر دوقلو دارید این مطلب را از دست ندهید ادامه »