دردهای عصبی چیست؟

درد عصبی چگونه احساس می شود؟ افراد درد عصبی را به گونه های مختلف حس می کنند. برای بعضی ها این دردی وحشتناک در اواسط شب است. برای برخی دیگر علائمی مانند لکنت مزمن، سوزن سوزن شدن و یا سوزش در تمام روز مشاهده می شود. درد عصبی کنترل نشده ممکن است سخت باشد، اما …

دردهای عصبی چیست؟ ادامه »