نکاتی برای کاهش عوارض جانبی دارو در بزرگسالان بیش فعال

مصرف دارو در بعضی از بزرگسالان بیش فعال می تواند پیشرفت های عظیمی را ایجاد کند،اما این دارو در برخی از افراد عوارض جانبی نیز می تواند به دنبال داشته باشد.در بعضی افراد این عوارض به طور خفیف ودر بعضی دیگر به طور شدید می باشد. این عوارض می تواند شامل : ناراحتی معد ه،بی …

نکاتی برای کاهش عوارض جانبی دارو در بزرگسالان بیش فعال ادامه »