اگرشما آزاتیوپرین مصرف می کنید…

اگرشما آزاتیوپرین مصرف می کنید : از تماس با افرادی که سرما خورده اند یا مبتلا به سایر عفونت ها هستند ، اجتناب نمایید.   بهداشت فردی را با حساسیت وسواس گونه رعایت کنید .   درصورت بروز عفونت در بدن یا سرماخوردگی فوراً پزشک خود را مطلع سازید .   هنگام مصرف این دارو …

اگرشما آزاتیوپرین مصرف می کنید… ادامه »