با این راهکارها ، انگیزه درمان افسردگی خود را افزایش دهید ( قسمت 2)

بسیاری از پزشکان برای درمان افسردگی دارو تجویز می کنند. تمام دستورالعمل های مربوط به داروها، از جمله : مدت زمان مصرف دارو ، عوارض جانبی ، محدودیت مواد غذایی و دارویی ، سطح دوز مورد نیاز را از پزشک خود بپرسید. داروهای ضد افسردگی ، راه حل دائمی برای اکثر مردم نیست. اگر شما …

با این راهکارها ، انگیزه درمان افسردگی خود را افزایش دهید ( قسمت 2) ادامه »