داروهای مخصوص بیش فعالی کمک به درمان اختلال خوردن

داروهای مخصوص اختلال بیش فعالی کم توجهی ممکن است به درمان اختلال خوردن کمک کند     محققان در مطالعات جدید پی برده اند که داروهای مربوط به اختلال بیش فعالی – کم توجهی می تواند در بهبود اختلالات خوردن به افراد کمک کند.   اختلال خوردن به تازگی در جامعه روانپزشکی به عنوان یک …

داروهای مخصوص بیش فعالی کمک به درمان اختلال خوردن ادامه »