آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم

آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم: کاربامازین یکی از قدیمی ترین داروهای مورد استفاده در درمان تشنج می باشد. کاربامازپین در درمان تشنج های ناشی از تروما˓ تشنج فوکال و کمپلکس بکار می رود.البته در درمان دردهای ناشی از نورالژی نیز کاربرد دارد. کاربامازپین متابولیسم کبدی دارد و کارکرد کبد بر سطح سرمی دارو اثر دارد. …

آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم ادامه »