آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم

آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم: کاربامازین یکی از قدیمی ترین داروهای مورد استفاده در درمان تشنج می باشد. کاربامازپین در […]

آنچه باید راجع کاربامازپین بدانیم بیشتر بخوانید »