آتوروواستایین 40 میلی 10 میلی

آتورواستاتین | 10 , 20 ,40 میلی گرم| عوارض | بارداری | شیردهی و همه نکات مهم

آتورواستاتین چیست؟ آتورواستاتین یک داروی استاتین خوراکی است که توسط کمپانی داروسازی Pfizer،  ساخته شده است که مهارکننده HMG-CoA ردوکتاز […]

آتورواستاتین | 10 , 20 ,40 میلی گرم| عوارض | بارداری | شیردهی و همه نکات مهم بیشتر بخوانید »