آیا داروهای بیش فعالی اثرات منفی روی قد کودکان دارند؟

انجمن روانپزشکی آمریکا میگوید نه! داروهای بیش فعالی و کمبود توجه ( مانند ریتالین) سالهاست که به دلیل عوارض مرتبا زیر سوال میروند. این نگرانی از سالها پیش وجود داشته که این داروها سبب کاهش رشد قدی کودکان شوند. بیش فعالی بین 5 تا 12 درصد در کودکان شیوع دارد و هنوز علت این اختلال …

آیا داروهای بیش فعالی اثرات منفی روی قد کودکان دارند؟ ادامه »