داروی مخدر

چرا دارویی مانند آدرال در امریکا زیاد مصرف می شود؟

در طول 15 سال گذشته تحول بزرگی در تجارت دارو اتفاق افتاده است. این تجارت تحت تاثیر کارتل های غیر قانونی دارو نیز بوده است. در حال حاضر این تجارت توسط شرکت های دارویی قانونی کنترل می شود. خطرناک ترین داروهای قانونی، داروهای مخدر یا اپیوئیدها هستند که امروزه مسئول دوبرابر مرگ های خیابانی هستند …

چرا دارویی مانند آدرال در امریکا زیاد مصرف می شود؟ ادامه »

مخدرهای شنیداری

اتصال به کامپیوتر و اینترنت در حال حاضر ظاهرا همه آن چیزی است که شما نیاز دارید تا سرحال و سر مست شوید!!! این گفته کاربران  و بانیان و رواج دهندگان  پدیده ای بنام ” داروی دیجیتالی” است. این ها شامل فایل های صوتی است که به گونه ای خاص طراحی شده و  به طور …

مخدرهای شنیداری ادامه »