داروی محرک

شباهت اختلال بیش فعالی با اختلال بی ثباتی هیجانی

شباهت اختلال بیش فعالی با اختلال بی ثباتی هیجانی

شباهت اختلال بیش فعالی با اختلال بی ثباتی هیجانی   در هر دو اختلال  اختلال بیش فعالی – نقص توجه ( ADHD ) و اختلالات بی ثباتی عاطفی (مانند اختلال شخصیت مرزی ،اختلال ضد اجتماعی و همچنین اختلال نافرمانی مقابله ای  در کودکان)، مغز تغییرات مشابهی را در مناطقی که همپوشانی دارد نشان می دهد، …

شباهت اختلال بیش فعالی با اختلال بی ثباتی هیجانی ادامه »

داروهای مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای اختلال بیش فعالی

داروهای محرکی که مورد تایید سازمان دارو آمریکا می باشد : آدرال، فلوکالین،ویوانس،کانسرتا،کوآلیوانت  Adderall XR, Focalin XR, Vyvanse, Quillivant XR, Concerta) و داروهایی که غیر محرک هستند و مورد تایید نیز می باشند : استراترا(Strattera) در بعضی موارد پزشکان ممکن است که در مورد کودکان از داروهای دیگری نیز استفاده کنند مانند داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد فشار خون …

داروهای مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای اختلال بیش فعالی ادامه »