انتخاب یک داروی ضد افسردگی برای دوران بارداری

بیشتر خانمها و پزشکان انها از مصرف دارو در طی بارداری خودداری میکنند زیرا این دارو های میتوانند باعث ایجاد […]

انتخاب یک داروی ضد افسردگی برای دوران بارداری بیشتر بخوانید »