شاید باور نکنید اما مصرف این دارو روشی برای ترک اعتیاد به کوکائین است!

مصرف ریتالین برای ترک اعتیاد به کوکائین یک مطالعه روانپزشکی توسط  دانشمندان بر روی تصویر برداری مغز افراد معتاد به کوکائین نشان داده است که تک دوز ریتالین ( متیل فنیدیت) می تواند به بهبود عملکرد مغز در افراد معتاد به کوکائین کمک کند . مصرف ریتالین  برای تغییر اتصال در برخی از مدارات مغزی …

شاید باور نکنید اما مصرف این دارو روشی برای ترک اعتیاد به کوکائین است! ادامه »