داروی توپامکس

داروی توپیرامات چیست و چه کاربردی دارد؟

همه چیزهایی که در مورد داروی توپیرامات (توپامکس) باید بدانید توپیرامات به تنهایی یا به همراه دارو های دیگر برای جلوگیری و کنترل تشنج (صرع) استفاده می شود. این دارو همچنین برای جلوگیری سردرد های میگرنی و کاهش دفعات آن استفاده می شود. توپریمات برای درمان آنی سردرد میگرنی مناسب نیسیت. چنانچه دچار سردرد میگرنی …

داروی توپیرامات چیست و چه کاربردی دارد؟ ادامه »