آشنایی با داروهای ام اس: اینترفرون بتا -1A ( آونکس)

داروی آونکس برای درمان مولتیپل اسکلروزیس (MS) استفاده می شود. آونکس فقط با تجویز متخصص و فقط برای درمان انواع خاصی از ام اس استفاده می شود.اینترفرون درمان قطعی ام اس نیست، اما ممکن است به کاهش تعداد حملات ضعف و کاهش سرعت پیشرفت بیماری ام اس کمک کند.آونکس داروی تولید شده توسط یک فرآیند …

آشنایی با داروهای ام اس: اینترفرون بتا -1A ( آونکس) ادامه »