در مورد اعتیاد به شیشه بیشتر بدانید

هیدروکلراید مت آمفتامین شیمیایی به طور کلی به سادگی به عنوان متامفتامین شناخته شده است. نام های خیابانی متامفتامین شامل : سرعت، مت، مت کریستال، یخ و  کریستال و… می باشد. شیشه  داروی محبوب خیابانی  است که به صورت پودر تدخینی یا تزریقی مورد استفاده قرار میگیرد. مت آمفتامین با آمفتامین متفاوت است و در دوزهای …

در مورد اعتیاد به شیشه بیشتر بدانید ادامه »