عوارض داروی ترکیبی استامینوفن کلرفنیرامین (Acetaminophen-Chlorpheniramine )

عوارض داروی ترکیبی استامینوفن کلرفنیرامین در صورتی که این نشانه ها را داشته باشید نیاز به کمک اضطراری دارید: واکنش حساسیتی: کهیر؛ دشواری در تنفس  و ورم کردن صورت و چهره، لبها، زبان یا گلو. [divider] در موارد نادر، استامینوفن ممکن است یک واکنش شدید پوستی ایجاد کند که می تواند مرگبار باشد. حتی اگر …

عوارض داروی ترکیبی استامینوفن کلرفنیرامین (Acetaminophen-Chlorpheniramine ) ادامه »