فرآورده های بزرگ کننده آلت تناسلی مرد؛ آیا موثرند؟

آنچه که در تبلیغات قرص های افزایش قدرت مردانه  ، پمپ ها، تمرینات و جراحی می شنویم تا چه حد صحیح است؟ مجلات مردان ، رادیو تلویزیون و اینترنت پر از تبلیغات  پمپ، قرص ، ورزش و حتی اعمال جراحی است که ادعا می کنند قادر به افزایش طول و عرض آلت تناسلی می باشند. …

فرآورده های بزرگ کننده آلت تناسلی مرد؛ آیا موثرند؟ ادامه »