ارتباط میان داروی استاتین و از دست دادن حافظه

طبق گفته پزشکان مصرف داروی استاتین و غیر استاتینی درصد فراموشی را افزایش می دهد. بر طبق مطالعاتی که صورت گرفته است، آغاز دوره درمان با داروهای استاتین  تا حدی با افزایش خطر پیشرفت بیماری فراموشی و از دست دادن حافظه در ظرف مدت سی روز همراه است. اما نکته جالب توجه این است که …

ارتباط میان داروی استاتین و از دست دادن حافظه ادامه »