مشکلات شناختی و داروها

  هنگامی که شما برای درمان نزد درمانگرتان می روید همواره از شما درباره داروهای مورد استفاده تان می پرسد. زیرا می خواهد بداند که مشکلاتی که مطرح می کنید ناشی از اثرات داروها است یا خیر و اینکه داروهای در حال استفاده تان چه اثراتی در شما گذاشته است. البته این بدین معنی نیست …

مشکلات شناختی و داروها ادامه »