اثرات داروها روی خواب

  داروها اثرات متنوع و متفاوت و حتی ناشناخته ای روی خواب دارند. در مقاله اخیر بعضی از این اثرات را مرور میکنیم: پروپرانولول و داروهای مشابه ( بتا بلوکرها): بی خوابی، بیدار شدن ناگهانی از خواب شبانه،کابوس شبانه داروهای ضد آریتمی مانند پروکایینامید و کینیدین: خواب آلودگی روزانه و اختلال در خواب شبانه بعضی …

اثرات داروها روی خواب ادامه »