مخمر سنت جان ، برای درمان بیش فعالی مناسب است ؟

  مخمر سنت جان مخمر سنت جان یک مکمل گیاهی رایج است که از آن برای درمان افسردگی، اضطراب و اختلالات خواب استفاده می شود،  این درمان گیاهی بر روی مواد شیمیایی مغز از جمله : سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین  تاثیر می گذارد. مطالعات علمی اخیر بر روی  استفاده از مخمر سنت جان در …

مخمر سنت جان ، برای درمان بیش فعالی مناسب است ؟ ادامه »