آیا اعتیاد به الکل قابل درمان است؟

وابستگی به الکل: افرادی که وابسته به الکل هستند، آنقدر اتانول ( نام شیمیایی الکل) می نوشند که دچار مسمومیت می شوند. مستی زمانی اتفاق می افتد که سطح الکل در خون به 50 تا 150 میلی گرم می رسد و ابتدا به شکل شادی و سرخوشی خود را نشان می دهد و اگر افزایش …

آیا اعتیاد به الکل قابل درمان است؟ ادامه »