چه عواملی غیر از خوردن موجب چاقی می شود؟

    بارها شنیدیم که افراد از وزن گیری خود ناراضی بوده و اذعان دارند بدون اینکه دریافت مواد غذایی آنها بیشتر شده باشد و یا فعالیت بدنی شان را کم کرده باشند چاق شده اند. در این مواد فرد باید تحت نظر پزشک و یا متخصص تغذیه دیگر عوامل موثر و محتمل را بررسی …

چه عواملی غیر از خوردن موجب چاقی می شود؟ ادامه »