سندروم پیش از قاعدگی چه علائمی دارد؟

سندروم پیش از قاعدگی یا PMS مجموعه ای از علائم اسا که قبل از چرخه قاعدگی بروز می کند. علائم PMS 1 تا 2 هفته قبل از پریودی شروع می شود. در مورد برخی خانم ها PMS فقط یک هفته در ماه اتفاق می افتد. برخی دیگر به شدت دچار مشکل می شوند، طوریکه کارهای …

سندروم پیش از قاعدگی چه علائمی دارد؟ ادامه »