درمان اسکیزوفرنی

داروهای ضدروان پریشی تنها راه درمانی برای افراد مبتلا به اسکیزوفرنی نیستند. روان درمانی و حمایت از بیمار نیز عوامل مهمی هستند. با درمان مناسب، برخی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بهبود می یابند. حدود یک چهارم افراد مبتلا به اسکیزوفرنی که تحت درمان قرار می گیرند، طی 6 ماه تا 2 سال بهبود می یابند. …

درمان اسکیزوفرنی ادامه »