شیردهی به نوزاد و مصرف دار.

آیا مصرف دارو در دوران شیردهی خطرناک است؟

اگر در حال شیردهی به نوزادتون هستید می دانید که شروع یک زندگی سالم را برای نوزاد خود رقم زده […]

آیا مصرف دارو در دوران شیردهی خطرناک است؟ بیشتر بخوانید »