پوکی استخوان( استئوپروز )

  استخوان ها در حوالی 03 سالگی در قویترین حالت هستند و پس از آن چگالی آنها کاهش می یابد. پوکی استخوان به معنی از دست رفتن استخوان و افزایش خطر شکستگی است. نزدیک به نیمی از زنان 03 سال و بالاتر، یک شکستگی مرتبط با پوکی استخوان در طی زندگی داشته اند. علایم پوکی …

پوکی استخوان( استئوپروز ) ادامه »