آیا فرد مبتلا به صرع (تشنج) می تواند باردار شود؟

 آیا فرد مبتلا به صرع می تواند مادر شود؟ سالها پیش، زنانی که مبتلا به صرع بودند˓ اغلب از باردار […]

آیا فرد مبتلا به صرع (تشنج) می تواند باردار شود؟ بیشتر بخوانید »