داروهایی که میتوانند سبب بیخوابی شوند

دسته های دارویی همراه با بی خوابی : این داروها میتوانند سبب ایجاد بیخوابی یا اختلال در کیفیت خواب شوند . داروهای ضد افسردگی مانند سیتالوپرام (Celexa) (Lexapro)، فلوکستین (Prozac، Sarafem)، فلووکسامین (Luvox)، پاروکستین (Paxil، Pexeva) و سرترالین (Zoloft). و سایر داروهای مهارکننده بازجذب سروتونین . داروهای ضد فشارخون مانند : آتنولول (Tenormin)، کارودیلول (Coreg)، متوپرولول …

داروهایی که میتوانند سبب بیخوابی شوند ادامه »