ورزش دادن پاها و درمان آمبولی ریوی

درمان آمبولی ریوی بستگی به اندازه و موقعیت لخته خون ایجاد شده دارد. اگر مشکل خفیف باشد و زود تشخیص داده شود، پزشک دارو تجویز خواهد کرد. برخی داروها لخته های کوچک خون را از بین می برند. داروهایی که پزشک تجویز می کند، عبارتند از: ضد انعقاد. این داروها رقیق کننده های خو نیز …

ورزش دادن پاها و درمان آمبولی ریوی ادامه »