سوال در داروخانه: داروی جدیدی برای میگرن نیامده است؟!

هفته پیش برای خرید دارویی در داروخانه ای در تهران بودم که خانم میانسالی با سردردی نسبتا شدید و در […]

سوال در داروخانه: داروی جدیدی برای میگرن نیامده است؟! بیشتر بخوانید »